Współpraca

Zapraszam osoby chętne do współpracy o podanie zakresu i propozycji współpracy

na adres: batkiewicz.rw@gmail.com

Partnerzy

– Radosław Składowski www.radoslawskladowski.pl
– Sławomir Mokrzycki www.acusmed.pl
– Andrzej Myśliwiec – www.fizjoterapia.rybnik.pl
– Elżbieta Pełka – www.pnsa.pl oraz www.epcreatives.pl
– Tatiana i Remigiusz Borda – www.domsztuk.borda.info
– Polska Akademia Zdrowia – www.paz.org.pl
– Wielkopolski Klub Kapitału – www.wkk.poznan.pl
– Wydawnictwo KOS – www.kos.com.pl