Szkolenia

3-MODUŁOWE SZKOLENIE ZAWODOWE
PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
W ZAWODZIE NATUROPATA:

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu państwowego?

 • Zdany egzamin, to zdobycie zawodu NATUROPATA uznawanego w Unii Europejskiej (do Dyplomu załączany jest EUROPASS w języku polskim i angielskim) – KOD zawodu: 323009, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 537 z 27.04.2010r.
 • Zdany egzamin, to „paszport” do nowego, pięknego zawodu, dzięki któremu legalnie i zgodnie z prawem można pomóc potrzebującym zarówno samodzielnie (w gabinecie lub u klienta), jak i we współpracy z lekarzami, czy fizjoterapeutami w kraju lub za granicą!
 • Zdany egzamin, to przepustka do poznania nowych dziedzin m.in. takich jak: ziołolecznictwo, refleksoterapia, hirudoterapia, vacuterapia, irydologia, dietetyka, homeopatia, muzykoterapia, akupresura, aurikuloterapia, arteterapia oraz wiele innych, dzięki którym w sposób naturalny i niefarmakologiczny można przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zadbać o profilaktykę zdrowotną.

Co może dać Ci szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w zawodzie NATUROPATA?

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia przygotowującego do egzaminu zawodowego, będący warunkiem przystąpienia do egzaminu.
 • Kursanci zdobędą wiedzę z różnych dziedzin i obszarów Naturopatii, którą będą mogli wykorzystać podczas pracy z klientem w kraju i za granicą na terenie UE.
 • Uczestnicy zdobędą usystematyzowaną wiedzę „w pigułce”, dzięki której egzamin będzie przebiegał mniej stresująco 😉

 

Kto może przystąpić do egzaminu państwowego?

– Kandydaci z wolnego naboru, którzy przedstawią następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego
 2. Wyciąg z Działalności Gospodarczej (CEIDG z pkd: 86.90.D) – jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego
 4. Kopie Certyfikatów lub Zaświadczeń odbytych szkoleń i kursów branżowych
 5. Kopia Certyfikatu ukończenia szkolenia przygotowującego do egzaminu
 6. Oświadczenie dot. minimum 3 lat praktyki
 7. Zdjęcie według wymiarów podanych we Wniosku
 8. Rzemieślnicze Dzieło – opis przypadku do egzaminu praktycznego
 9. Dowód wpłaty za egzamin państwowy na konto Izby Rzemieślniczej

Ramowy, zatwierdzony przez Izbę Rzemieślniczą PROGRAM szkolenia (łącznie 90 godzin dydakt.):

 1. Przygotowanie medyczne.
 2. Wprowadzenie do przedmiotu nauczania.
 3. Przyczyny do zaburzeń organizmu.
 4. Oczyszczanie organizmu.
 5. Klasyczne zabiegi w naturopatii.             
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 7. Uzdrawianie ezoteryczne i duchowe.
 8. Uzdrawianie innymi metodami naturalnymi.
 9. BHP w naturopatii.
 10. Przygotowanie do egzaminu państwowego.
 11. Szkolenie wielobranżowe przygotowujące do egzaminu pisemnego.

Pobierz zatwierdzony program ramowy

MODUŁ I – termin:

11.11.2022r. (piątek) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

12.11.2022r. (sobota) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

13.11.2022r. (niedziela) – od godz. 9.00 do godz. 15.00

MODUŁ II – termin:

20.01.2023r. (piątek) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

21.01.2023r. (sobota) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

22.01.2023r. (niedziela) – od godz. 9.00 do godz. 15.00

MODUŁ III – termin:

17.03.2023r. (piątek) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

18.03.2023r. (sobota) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)

19.03.2023r. (niedziela) – od godz. 9.00 do godz. 15.00 – w ten dzień będzie EGZAMIN

W trakcie zajęć zapewniamy przerwy kawowe z poczęstunkiem.

 

ZAPISY: tel. +48 730 666 736